Home Page

Abstract Background

Společnost ISPD s.r.o. vznikla v roce 2008 s cílem realizace inženýrské a stavební činnosti.

Pro své zákazníky zajišťujeme komplexní služby v oblasti inženýrské činnosti, provádění stavebních prací, rekonstrukce fasád, objektů a interiérů, konzultační a poradenské činnosti. Působíme zejména v Praze a Středních Čechách. Zakládáme si na kvalitě provádění staveb ve všech jejich fázích a jsme spolehlivým partnerem jak pro naše zákazníky, tak i naše zaměstnance a spolupracovníky.

mbr

STAVEBNÍ ČINNOST

Dodavatelská a stavební činnost patří mezi naše hlavní předměty podnikání a zahrnuje tyto činnosti:

• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce a sanace stavebních objektů
• Izolace a zateplení stavebních objektů
• Interiérové přestavby
• Výstavba inženýrských sítí
• Vodohospodářské stavby
• Základové desky
• Bourací práce, likvidace staveb
• Zemní práce

mrb

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu

• zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace DUR a DSP, včetně projektu EIA
• zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
• zajištění rozhodnutí o umístění stavby
• majetkoprávní zajištění
• zajištění stavebního povolení, resp. stavebních povolení na jednotlivé stavby event. stavební etapy
• zajištění výběru zhotovitele stavby

Inženýrské činnosti v realizační fázi projektu

• koordinace prací a dodávek zhotovitelů
• výkon technického dozoru investora
• zabezpečení funkce odpovědného geodeta
• vedení agendy smluvních vztahů
• uplatňování práv ze závazkových vztahů
• vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
• řízení procesu
• řízení prací, termínů a koordinace projektových a stavebních dodavatelů
• řízení nákladů a financování projektových a stavebních prací
• řízení kvality a množství

Konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

• prověřování území pro investiční výstavbu
• technická pomoc a konzultace při přípravě investičních akcí
• koordinace zpracovatelů studií pro obchodní využití pozemků
• zpracování energetického auditu
• poradenství při získávání dotací

Vybrané realizované zakázky

 • Dům pro seniory Barrandov
 • Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova
 • Výstavba komunikace k 5 RD - Na Cibulce, Beroun
 • ZŠ Dolákova - výměna světel v kabinetech a oprava příjezdové komunikace areál
 • KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8 – Kobylisy
 • ZŠ Petra Strozziho - rekonstrukce povrchů sportovních hřišť
 • ZŠ Bohumila Hrabala - zřízení nových kmenových tříd
 • Modernizace větrání a vytápění ve stanici Háje
 • Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov
 • Rekonstrukce čistírny odpadních vod v prostoru garáží Klíčov
 • Oprava přímo pochozí izolace a odvodnění lávky pro pěší u stanice Luka jih
 • Vnitřní mycí rám autobusu vč. provedení nutných souvisejících stavebních úprav haly mytí Hostivař, Kačerov, Vršovice
 • Oprava nadzemní části vestibulu stanice metra Vltavská a přiléhající plochy; Oprava a zprovoznění fontány Faun a Vltava u stanice metra Vltavská
 • Garáž Řepy - rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken
 • Odstavné kolejiště v areálu OT Hostivař II. Etapa
 • Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická
 • Nástavba jižního přístavku haly ve vozovně Vokovice
 • Odstranění havarijního stavu prohlížecí jámy v obratišti Dvorce
 • Oprava silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice
 • Oprava lávky pro pěší ve stanici metra Kačerov
 • Rekonstrukce tramvajové trati Nuselská 
 • Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Roztyly
 • Modernizace stanice metra Opatov
 • Modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Skalka
 • Modernizace silnoproudých zařízení MDT stanice Želivského
 • Modernizace a bezbariérové zpřístupnění veřejných toalet v pražském metru
 • Rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Náměstí Republiky
 • Rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl
 • Oprava konstrukcí v místě vjezdového portálu u stanice metra Kačerov včetně opravy rampy mostu přes železniční trať
 • Oprava venkovního atria stanice metra Vltavská
 • Garáž Klíčov - rekonstrukce pláště admin. budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor ve 2.NP bývalé ubytovny

POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základní cíl společnosti ISPD s.r.o. spočívá v plnění požadavků jednotlivých zákazníků za účelem neustálého zvyšování jejich spokojenosti.

JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA VIDÍME:

• vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb • dodržování sjednaných termínů
• ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
• v péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

VEDENÍ SPOLEČNOSTI SE PRO SPLNĚNÍ ZÁKAZNÍKOVÝCH POŽADAVKŮ ZAVAZUJE K:

• neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
• spolupráci s kvalitními dodavateli
• dodržování a neustálému zlepšování integrovaného systému řízení
• dodržování právních, bezpečnostních a smluvních předpisy
• stanovování a přezkoumávání cílů integrovaného systému

VEDENÍ SPOLEČNOSTI SE VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ZAVAZUJE K:

• neustálému zlepšování a prevenci znečištění
• dodržování právních předpisy
• neustálému udržování havarijní připravenosti na situace, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí
• dodržování a neustálému zlepšování integrovaného systému řízení
• stanovování a přezkoumávání cílů integrovaného systému řízení na základě významných environmentálních   aspektů a legislativních požadavků

OD NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ OČEKÁVÁME:

• vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
• pochopení požadavků zákazníka
• zákaznicky orientovaný přístup k práci
• pochopení důležitosti ochrany životního prostředí
• dodržování požadavků integrovaného systému

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14000:2016

 

Educational

Kontakt

Dlouhý text
ISPD, spol s r.o.

IČ: 28478380
DIČ: CZ28478380
Bankovní spojení: 2111696329/0800
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531

 

Sídlo a doručovací adresa
Na Klaudiánce 598/8
147 00 Praha 4

Kontaktní adresa
Branická 514/140
147 00 Praha 4 - Braník

Kontakty
Ing. Michal Lec – jednatel, michal.lec@ispd.cz
Matěj Uher – jednatel, matej.uher@ispd.cz