ISPD, s.r.o.

Inženýrské činnosti

Inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu

 • zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace DUR a DSP, včetně projektu EIA
 • zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • majetkoprávní zajištění
 • zajištění stavebního povolení, resp. stavebních povolení na jednotlivé stavby event. stavební etapy
 • zajištění výběru zhotovitele stavby

Inženýrské činnosti v realizační fázi projektu

 • koordinace prací a dodávek zhotovitelů
 • výkon technického dozoru investora
 • zabezpečení funkce odpovědného geodeta
 • vedení agendy smluvních vztahů
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů
 • vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
 • řízení procesu
  • řízení prací, termínů a koordinace projektových a stavebních dodavatelů
  • řízení nákladů a financování projektových a stavebních prací
  • řízení kvality a množství

Konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

 • prověřování území pro investiční výstavbu
 • technická pomoc a konzultace při přípravě investičních akcí
 • koordinace zpracovatelů studií pro obchodní využití pozemků
 • zpracování energetického auditu
 • poradenství při získávání dotací

Vybrané reference
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Přípojky inženýrských sítí“ v k.ú. Modřany – investor Freestyle Park Modřany, o.s.
 • Inženýrská činnost ve stupni SP na akci „Přípojka 22 kV“ v k.ú. Modřany – investor PREdistribuce, a.s.
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR na akci „Studentský dům“ v k.ú. Hlubočeby – investor společnost URSUS Real, s.r.o.
 • Zajištění energetického auditu a projektové dokumentace, inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Rekonstrukce a rozšíření tepelných zdrojů objektu ZŠ T.G. Masaryka, Ortenovo nám. 1275/34, Praha 7“ – investor MČ Praha 7
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akce „Cyklostezka“ a „Veřejné osvětlení“ v k.ú. Modřany – investor Freestyle Park Modřany, o.s.
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Plovoucí restaurace – přípojky ZTI, plynu, elektro“ – investor MČ Praha 1
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Plovoucí restaurace – kotevní prvky“ – investor Povodí Vltavy, s.p.
 • Zajištění energetického auditu a projektové dokumentace, inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Rekonstrukce a rozšíření tepelných zdrojů objektu ZŠ Umělecká“ – investor MČ Praha 7
 • Zajištění energetického auditu a projektové dokumentace, inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Rekonstrukce a rozšíření tepelných zdrojů objektu MŠ U Studánky“ – investor MČ Praha 7
 • Inženýrská činnost ve stupni SP na akci „rozšíření TS2823“ v k.ú. Modřany – investor PREdistribuce, a.s.
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Dokončení cyklostezky KOMOKO“ – investor MHMP odbor městského investora
 • Zajištění dokumentace EIA na akci „Obytný areál nad Volyňskou“ – investor ADI Uhříněves, s.r.o.
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Statenice, kVN 22 kV TS Cihelna – TS4“ v k.ú. Statenice – investor Alfa Praha, s.r.o.
 • Inženýrská činnost ve stupni ÚR a SP na akci „Statenice, Boušovský – kNN 0,4 kV pro vodojem“ v k.ú. Statenice – investor Alfa Praha, s.r.o.
 • Zajištění projektové dokumentace na akci „Lávka nad železnicí“ – investor Freestyle Park Modřany, o.s.

 wholesale nfl jerseys