ISPD, s.r.o.

Certifikáty

Dne 15.12.2010 proběhl ve společnosti ISPD certifikační audit pod vedením auditorky Mgr. Petry Oškerové z certifikační společnosti URS, která v závěrečné zprávě konstatovala: „Dokumentace systému řízení je plně v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Efektivita systému řízení byla ověřena a potvrzena.“ a doporučila vydání certifikátů.

Certifikáty byly vydány dne 1.1.2011.

ISO 9001:2008 – Certifikát řízení jakosti
ISO 14001:2004 – Systém environmentálního managementu

Politika kvality a ochrany životního prostředí
Základní cíl společnosti ISPD s.r.o. spočívá v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:
 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k:
 • neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • spolupráci s kvalitními dodavateli
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • dodržovat právní, bezpečnostní a smluvní předpisy
 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje k:
 • neustálému zlepšování a prevenci znečištění
 • dodržovat právní předpisy
 • neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému řízení

Od našich zaměstnanců očekáváme:
 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • pochopení důležitosti ochrany životního prostředí
 • dodržování požadavků integrovaného systému

 wholesale nfl jerseys